Sjoukje O (ster 2005)

Sjoukje O (STER)

Geboortedatum – Date of birth:
08-03-2005

Geslacht-Gender:
Merrie – Mare

Schofthooge:
1,64

Afstamming – Pedigree:
V. Andries 415
M. Brieske van de Lievendaal
MV. Fabe 348

Moederlijn – Dam line:
ster x ster x ster x ster

Inteeltpercentage – Inbreeding% 0,59 %

Keuringsresultaten/showresults
2005 2e premie Kootwijk

2008 3e premie Hengelo
2009 2e premie + ster Hengelo

Status/predikaten:
2008 Stamboek opgenomen 

2009 Ster

Nakomelingen:
* Grytsje v. Stal de Lagevoort
* Neeltsje v. Stal de Lagevoort  

* Pietie v. Stal de Lagevoort
* Tess v. Stal de Lagevoort
* Ysbrand v. Stal de Lagevoort
* Bikkel v. Stal de Lagevoort
* Djurre v. Stal de Lagevoort 


Neeltsje, dochter van Sjoukje


Djurre, zoon van Sjoukje